facebooktwittermail d

Förslag om frivilliga avsättningar möter kritik

LRF Skogsägarna är skeptiska till Skogsstyrelsens remissförslag för rapportering av frivilliga avsättningar.

– De frivilliga avsättningarna är jätteviktiga, men det får inte slå tillbaka mot enskilda markägare, säger Sofia Backéus.