facebooktwittermail

Förslag om frivilliga avsättningar möter kritik

LRF Skogsägarna är skeptiska till Skogsstyrelsens remissförslag för rapportering av frivilliga avsättningar.

– De frivilliga avsättningarna är jätteviktiga, men det får inte slå tillbaka mot enskilda markägare, säger Sofia Backéus.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

De frivilliga avsättningarna av skog är en viktig del av Sveriges arbeta med skyddad natur. Men hittills har kunskapen de deras läge, varaktighet och naturvårdskvalitet varit knapphändig. Det har i sin tur gjort det svårt att pussla ihop de frivilliga avsättningarna med det formella skyddet och de har inte heller gått att använda i internationell rapportering av skydd av skog.