facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen vill permanenta satsning på naturnära jobb

Skogsstyrelsen har sedan 1950-talet haft olika beredskapsjobb för människor som står långt från arbetsmarknaden. Just nu pågår satsningen Naturnära jobb som Skogsstyrelsen driver i samarbete med flera andra myndigheter.