facebooktwittermail

Skogsstyrelsens specialist: Halvera älgstammen i Norrland

Älgbetning och svampangrepp gör att 25 procent av ungskogen i norr inte bedöms klara Skogsvårdslagens krav. Clas Fries på Skogsstyrelsen anser att en halvering av älgstammen är den effektivaste vägen att få trenden att vända. 

Träd som blivit angripna av svamp och älgbetning.
Svampangrepp och älgbetning (bilden) riskerar att minska tillväxt och koldioxidupptag i den norrländska skogen med 25 procent. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/ANNA MARNTELL

ATL har tidigare rapporterat om omfattande skador på ungskogarna i Norrland. Orsaken är främst älgbetning, men även törskatesvamp och dåliga föryngringar spelar in.