facebooktwittermail d

Skogsstyrelsens specialist: Halvera älgstammen i Norrland

Älgbetning och svampangrepp gör att 25 procent av ungskogen i norr inte bedöms klara Skogsvårdslagens krav. Clas Fries på Skogsstyrelsen anser att en halvering av älgstammen är den effektivaste vägen att få trenden att vända.