facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen vill göra miljövärden lönsamma

Återigen nås inte miljömålen för skogen. För att vända utvecklingen föreslår Skogsstyrelsen bland annat nya affärsmodeller som gör miljövärdena lönsamma.