facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen: "Utreda slopade avverkningsanmälningar"

Rättsutvecklingen, EU-initiativ och ersättning för formellt skydd gör att Skogsstyrelsen behöver mycket mer pengar i budgeten. Samtidigt vill de också att systemet med avverkningsanmälningar ses över.

Tjänsteman från Skogsstyrelsen i vinterskog.
Att ersätta avverkningsanmälningar med uppdaterade planer skulle både effektivisera Skogsstyrelsens arbete och gå i linje med EU-politiken, skriver myndigheten i sitt budgetunderlag. FOTO: KARIN EKSTRÖMER/SKOGSSTYRELSEN

Utred slopade avverkningsanmälningar, det är ett av förslagen i Skogsstyrelsens budgetunderlag för 2024 – 2026. Bakgrunden är rättsutvecklingen där allt fler avverkningsanmälningar kräver omfattande utredningar och beslut om hotade arter.