facebooktwittermail

Skogsstyrelsen tillämpar gällande lag

Vårt uppdrag som myndighet är att tillämpa den lagstiftning som faller inom vårt område.

FOTO: ROBERT SANDELL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Fyra debattörer från Lunds universitet tar än en gång upp Artskyddsförordningen, en mycket viktig och aktuell fråga som förtjänar att hanteras på ett korrekt sätt. Denna gång handlar vinklingen i debattörernas text inte om att Artskyddsförordningen har tillämpats av Skogsstyrelsen utan hur den har tillämpats, med en hänvisning till rapporten ”Konflikterna i skogen – en analys av regelkonflikter och myndighetsagerande” som debattörerna själva skrivit. De presenterar sig som verksamma vid Lunds universitet. Med det följer ett ansvar för saklighet även i en argumenterande text som en debattartikel.

Därför är det anmärkningsvärt att de fyra debattörerna väljer att bortse från det faktum att i deras exempel med tjäderdomen (Tjäderdomen M10104-17) var inte själva ersättningsfrågan uppe till prövning juridiskt sett, vilket framgår av domen. Och i just detta fall har Mark- och miljödomstolen i första instans nu kommit fram till att någon ersättning inte ska utgå till markägarna, det vill säga att staten inte är ersättningsskyldig för det beslut som Skogsstyrelsen fattat. Alltså tvärtemot vad debattörerna skriver. Känner de inte till Mark- och miljödomstolens utslag?

Vårt uppdrag som myndighet är att tillämpa den lagstiftning som faller inom myndighetens område. Myndigheten kan således inte välja att låta bli att tillämpa relevant lagstiftning.

Men, som vi tidigare påpekat, är ersättningsfrågan inte alltid klar och det är nu upp till högre instanser att avgöra frågan och därigenom ge Skogsstyrelsen vägledning i hur regelverket ska tillämpas. Samtidigt pågår den av regeringen tillsatta utredningen om en översyn av Artskyddsförordningen vilket Skogsstyrelsen välkomnar.

Herman Sundqvist

Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande