facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen: Stora barkborreangrepp även 2023

Sen 2018 har 32 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborre. Nu flaggar Skogsstyrelsen att angreppen kan bli omfattande även i år. 

Trots lägre föryngringsframgång på sina håll är nivåerna av granbarkborre fortfarande så höga att det finns risk för omfattande angrepp även under 2023.
Trots lägre föryngringsframgång på sina håll är nivåerna av granbarkborre fortfarande så höga att det finns risk för omfattande angrepp även under 2023. FOTO: MATS CARLÉN/SKOGSSTYRELSEN

De senaste årens stora utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige kommer sannolikt att fortsätta även i år enligt en ny studie från SLU. Skogsägare med skog i riskzonen bör förbereda sig redan nu, uppmanar Skogsstyrelsen.