facebooktwittermail d

170 miljoner till återvätning av dikad våtmark

Dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstrafiken. Men nu får Skogsstyrelsen regeringsuppdrag att återväta utdikade våtmarker.

Dikade våt- och torvmark läcker växthusgaser. Nu får Skogsstyrelsen 170 miljoner kronor för återvätning (arkivbild).
Dikade våt- och torvmark läcker växthusgaser. Nu får Skogsstyrelsen 170 miljoner kronor för återvätning (arkivbild). FOTO: LENNARTH STRÖM+LENNARTH STRÖM

Återvätning av dikade torvmarker kan vara en kompletterande åtgärd för att nu Sveriges klimatmål. Och nu får Skogsstyrelsen totalt 170 miljoner kronor fördelade på tre år för att återväta dikade våtmarker. Skogsstyrelsen har redan tidigare byggt upp kompetens på området och regeringens satsning innebär att den verksamheten nu kan skalas upp.

”Dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstransporterna. Tack vare Skogsstyrelsens kompetens på området har vi bra chanser att få till lyckade åtgärder för att minska utsläppen”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen kommer att planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark för återvätning. Markägare som vill delta kan mot ersättning från Skogsstyrelsen frivilligt upplåta mark för återvätning.