facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen samlar ädellöv

Skogsstyrelsen samlar till en företagskatalog över entreprenörer som jobbar med ädellöv - problemet är bara att få kontakt med dem.

I dag finns ingen bra sammanställning över entreprenörer som jobbar med ädellöv i Blekinge, Kalmar och Skåne län.
Det vill Skogsstyrelsen få bukt på genom att sammanställa en företagskatalog för att underlätta branschkontakter, enligt ett pressmeddelande.

- Vi får ofta förfrågningar från olika företagare som söker en viss typ av vara eller tjänst. Vi har svårt att svara eftersom det inte finns någon bra sammanställning över företagare verksamma inom ädellöv, säger Johan Palm på Nässjö Träcentrum i en kommentar.

Företagskatalogen är del av projektet Hardwoods are good, med mål är att öka användandet av produkter hämtade ur ädellövskogar.

I projektet ska det också skapas en modell för jämförelse av virke mellan länderna runt Östersujön och ett system för jämförelse av arbetskraftskompetens inom avverkning och sågverksindustri.ATL.nu