facebooktwittermail

Skogsstyrelsen överklagar om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen överklagar domen som säger att det saknas lagstöd för registrering av nyckelbiotoper.

Gammelskog, nyckelbiotop med många orkidéarter.
Gammelskog, nyckelbiotop med många orkidéarter. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Domen från förvaltningsrätten i Malmö kom om inte som en bomb, så åtminstone överraskande. Tidigare domar har slagit fast att registrering av nyckelbiotoper inte går att överklaga. Men rätten i Malmö kom fram till att det inte bara ska gå att överklaga utan också att Skogsstyrelsen saknar lagstöd för att registrera nyckelbiotoper.