facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen överklagar om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen väljer att överklaga även den senaste domen om nyckelbiotoper till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skogsstyrelsen överklagar Kammarrättsdomen om ett uppmärksammat nyckelbiotopsfall i Norrtälje.
Skogsstyrelsen överklagar Kammarrättsdomen om ett uppmärksammat nyckelbiotopsfall i Norrtälje. FOTO: ULF ARONSSON

Glädjen kan bli kortvarig för Mathias Mattsson, som nyligen vann i kammarrätten efter att ha överklagat nyckelbiotoper på sin mark. Men eftersom olika kammarrätter kommit till olika slutsatser om nyckelbiotoper väljer nu Skogsstyrelsen att överklaga. 

”Det är bekymmersamt att kammarrättsdomarna kommer till olika slutsatser i frågan om nyckelbiotopsregistrering eftersom myndigheten får svårt att avgöra vilket av kammarrättsavgörandena som nu ska tillämpas”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Mathias Mattsson har bland annat hänvisat till att regeringsuppdraget om en utökad nyckelbiotopsinventering redan dragits tillbaka när hans fastighet inventerades. Inventeringen genomfördes dessutom tillsammans med en anställd vid Naturskyddsföreningen, och det var också föreningen som tipsat om att inventera på fastigheten.

Mathias Mattsson.
”De vill pröva om det finns laglig rätt att agera mot ett regeringsdirektiv", anser Mathias Mattsson. FOTO: ULF ARONSSON

Har tidigare nekats prövningstillstånd

Mathias Mattsson kommenterar Skogsstyrelsens överklagande i en skriftlig kommentar till ATL:

”Jag anser att de öppet prövar via domstol ifall det finns laglig rätt för en myndighet att agera mot ett regeringsdirektiv, och prövar om en naturskyddsförening ska få större makt än regeringen.” 

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare nekat prövningstillstånd för ett annat nyckelbiotopsärende som Skogsstyrelsen överklagat, och det är ännu oklart om myndigheten ges prövningsrätt den här gången. 

Läs mer: 

Han fick rätt om nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper satte krokben för skogsaffärer

Norrtälje flitigast med att registrera nyckelbiotoper