facebooktwittermail

Skogsstyrelsen om fällor för granbarkborre:

Under 2021 kommer Skogsstyrelsen inte sätta ut fällor för granbarkborre vid formellt skyddad skog. Orsaken är att fällorna visat sig ha tveksam effekt vid bekämpning.

– Det är inte ekonomiskt försvarbart att lägga skattepengar på utsättning av fällor, säger Johanna From.
– Det är inte ekonomiskt försvarbart att lägga skattepengar på utsättning av fällor, säger Johanna From. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Under fjolåret gjorde Skogsstyrelsen en särskild satsning på feromonfällor för granbarkborre i anslutning till formellt skyddad skog. Tanken var att förhindra att den avsatta skogen fungerade som yngelhärd för granbarkborrar som sen spred sig vidare till omkringliggande produktionsskog. Men i år blir det inga fällor i avsatt skog sedan en rapport från Skogforsk visat att fällorna har begränsad effekt.