facebooktwittermail d

Artskyddsreglerna är glasklara

Skogsstyrelsen implementerar befintliga lagar. Om Martin Moraeus vill ändra dessa är det ingen idé att skjuta budbäraren, skriver Göran Rune i en replik. 

Nyckelbiotop med grova tallar, nära Gripkärret, Uppland.
Miljöbalken kommer framöver att spela en viktigare roll i skogsbruket. FOTO: MATS WILHELM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under förra veckan gick Skogsstyrelsen ut med en bred information kring förändringar i hanteringen av artskyddet i samband med avverkningar och andra åtgärder i skogen. Det innebär kortfattat att skogsägaren behöver ta större hänsyn till alla fåglar men också fridlysta djur och växter samt att det är skogsägaren som har ansvaret för att utreda hur åtgärden påverkar arterna. Allt som en följd av nya vägledande domar.

Vi vill vara tydliga och transparenta med de stora förändringar som skogsbruket nu står inför. Precis som jag sa till media förra veckan: ”Utan att överdriva skulle man kunna beskriva det här som en ny ordning i skogen". Därför har vi sjösatt en informationsinsats som kommer att ske löpande. Att vi proaktivt och öppet berättar är ju precis raka motsatsen till det ”kuppförsök” eller ”gillrad fälla” som Martin Moraeus, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse, anklagar oss för i ATL.

Tycker Moraeus att EUs regleringar har överimplementerats i Sverige, ja då får han vända sig till vår lagstiftare: riksdag och regering.

Att skogsägaren har bevisbördan är glasklart i Miljöbalken, en lag som vi nu ska ta större hänsyn till enligt domar från Mark- och miljööverdomstolen. Exakt hur det ska utformas framöver arbetar vi nu intensivt med och informerar så fort vi kan ge fler besked. Det kan även bli justeringar, vi är i början av en pågående rättsutveckling. Men beskeden från domstolarna är så tydliga att vi behöver agera nu.

Det är alltså lagstiftaren och inte Skogsstyrelsen som har lagt kravet på verksamhetsutövaren i Miljöbalken. Att detta behöver tillämpas även för skogsbruksåtgärder är en effekt av att mark- och miljödomstolarna bedömer alla våra avverkningsärenden som samrådsärenden enligt Miljöbalken. Då kickar denna balk in.

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller även för pågående markanvändning. Vi har som myndighet att följa gällande rätt. Om det är så att något strider mot Grundlagen så är det först och främst en uppgift för domstolarna att pröva.

Lagen är sträng och krävande och rimligheten i alla detaljer kan man förstås ha synpunkter på, något vi tidigare har lyft till politiken och kanske behöver lyfta igen. Men så länge detta gäller ska vi förstås göra allt vi kan för att stötta skogsägaren att göra rätt.

Vi behöver tillsammans hitta arbetssätt som underlättar för markägarna att ta det ansvar som lagen kräver. Inte lägga tid på att skjuta budbäraren.

Göran Rune

Chef för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen

Läs mer om artskyddet:

”Skogsstyrelsen försöker kuppa igenom ny rättspraxis”

Skogsstyrelsen skärper artkontrollen

Artskyddet gället vid alla skogsbruksåtgärder

Miljöorganisationerna: Äntligen följer Sverige lagen 

Ledare: ”Vill regeringen knäcka svenskt skogsbruk?”

”Slutet för den svenska skogsbruksmodellen”