facebooktwittermail d

Älgens skador på skogen minskar i Götaland

Mängden skador är fortfarande långt över det nationella målet - men nu ökar inte längre älgbetesskadorna i Götaland.

De senaste åren har trenden med betesskador på tall gått åt fel håll i Götaland. Men inte nu längre, jämfört med förra året har andelen ung tall i Götaland som skadats av klövvilt minskat från 16 till 14 procent.

"Takten att komma tillrätta med skadorna är för långsam. Men vi ser ändå en klar minskning som helhet", säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Älgens skador på tallar minskar i Götaland.
Älgens skador på tallar minskar i Götaland. FOTO: MOSTPHOTOS/ATL

Vissa områden har fått större problem

Men resultaten skiljer sig kraftigt åt i Götaland och antalet skador är fortfarande på en fortsatt hög nivå, skriver Skogsstyrelsen.

Östra Blekinge är ett område där markägarna kan glädjas åt att ha fått betydligt mindre älgskador på bara fyra år. Dels har mer gjorts för att få upp tall på lämpliga marker, dels har fler älgar skjutits, skriver Skogsstyrelsen i pressmeddelandet.

"Skadorna på skogen har i detta område samtidigt minskat från katastrofala 37 procent på tall år 2016 ner till endast 7 procent i år. Samtidigt ser vi en ökning av rönnar och andra lövträd som är både ett viktigt foder för älg och för att bibehålla den biologiska mångfalden", säger Lars Ingemarsson, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Värre ser det ut i norra Halland. Där har avskjutningen av älg halverats på åtta år och betesskadorna har nästan fördubblats sedan 2016. Även i delar av Kronobergs och Östergötlands län skriver Skogsstyrelsen exempelvis att det måste vidtas kraftiga åtgärder för att minska skadenivån.

Mer tall där det är möjligt

Allt fler skogsägare föryngrar nu med tall där det är möjligt, vilket ATL också rapporterat om. Mängden tall i Götaland ökade med hela 25 procent i år och med 19 procent i fjol, enligt Skogsstyrelsen. Det är mycket positivt och en viktig åtgärd för att minska betesskadorna på sikt, skriver myndigheten.

SE MER: Älgen äter upp hans tallskog - svårt att få skyddsjakt:

Älgbetesinventeringen, Äbin:

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur, främst älg, hjort och rådjur.

Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Därför är resultaten från Götaland klara först. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

Resultaten från inventeringarna i Svealand och Norrland kommer att presenteras senare i sommar och en samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.

Läs mer om älgsbetesinventeringarna i respektive område här.

Källa: Skogsstyrelsen