facebooktwittermail

Skogsstyrelsen manar till skogsstädning

För att inte få nya angrepp av barkborrar uppmanar Skogsstyrelsen markägare i Sydsverige att städa upp efter vinterns snöbrottsskador.

Mycket ungskog har drabbats av snöbrottsskador i vinter. Om det färska knäckta virket inte tas bort kan det bli yngelplats för barkborrar.

I ett brev från Skogsstyrelsen uppmnas markägarna att inventera skogen och skaffa sig en bil av hur mycket som behöver åtgärdas.

- Det är inte alla som har koll på sin skog, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen i Växjö.

Efter stormarna Gudrun och Per räknas stora delar av Sydsverige fortfarande som ett bekämpningsområde med skärpa krav på hur mycket virke som får lämnas kvar i skogen.

Högst 3 kubikmeter färskt skadat granvirke får lämnas inom ett hektar.
- Det är kanske tio träd per hektar.


Torbjörn Esping