facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen JO-anmäld för nedsättande e-post

En "usel artikel" och en "obefintlig kunskapsnivå" är några av påståendena som Jägarnas Riksförbund fick läsa i ett e-postmeddelande från en tjänsteman på Skogsstyrelsen. Nu är tjänstemannen JO-anmäld.

En företrädare för Jägarnas Riksförbund skrev en debattartikel i en lokaltidning som hade titeln "Värna viltet inte bolagsdirektörerna".

I artikeln går jägaren till attack mot de stora skogsbolagen för att de "gnäller om att älgstammarna är för stora och att mer älg ska skjutas". Och att Skogsstyrelsen har gjort sig till företrädare för de stora skogsbolagen när de också "rabblar sitt mantra om högre avskjutning av älgstammarna".

Rörde upp känslorna


Enligt skribenten är problemet i stället storbolagens skogar. De är kalhyggen och plantager som inte ger viltet skydd. Han anser att det är bristen på gammal skog som stör ekosystemen.

Dessa åsikter rörde upp känslorna hos en Skogsstyrelsetjänsteman som svarar att "Sverige har värdens största viltstammar av klövvilt med enorma skogsskador som följd" i ett ilsket brev till Jägarnas Riksförbund.

"Det är helt otroligt att en ordförande för en avdelning av Jägarnas Riksförbund kan skriva ihop en så usel artikel", skriver tjänstemannen och fortsätter:

"För är kunskapsnivån totalt obefintlig i artikeln även hos andra som har något att säga till om inom förbundet och i jaktfrågor i allmänhet så måste detta utredas omedelbart."

Magstarkt


Lite magstarkt för att komma från en statlig tjänsteman, tyckte jägaren och JO-anmälde det hela.

"Att som myndighet eller myndighetsperson uttrycka den typ av ringaktning som gjorts i e-postmeddelandet till förbundet är förkastligt och tyder på att myndigheten inte är opartisk."

Nu får JO fundera över lämpligheten i tjänstemannens e-postmeddelande. Härje Rolfsson