facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen förbereder för mer intrångsersättningar

Förra året avsatte Skogsstyrelsen 63 miljoner kronor för eventuella intrångsersättningar där avverkning stoppats på grund av artskydd. 

Nu kan tjäderdomen få fler markägare att gå vidare med sina stoppade avverkningar.