facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen fick rätt om inventeringskrav

Skogsstyrelsen vann den första rättsliga prövningen av de nya inventeringskraven.

– Vi anser fortfarande att staten har utredningsansvaret när det gäller inskränkningar i brukandet, kommenterar Ida Nyberg, jurist på Norra Skog.