facebooktwittermail

Skogsstyrelsen vann om avverkningsanmälningar

Kammarrätten ger Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera avverkningsanmälningar på webben. Men en fortsättning lär följa under våren då ny lagstiftning träder i kraft.

I Skogsstyrelsens karttjänster syns områden som är avverkningsanmälda, nyligen gjorda avverkningar samt äldre avverkningar för anmälningar gjorda de senaste fem åren.
I Skogsstyrelsens karttjänster syns områden som är avverkningsanmälda, nyligen gjorda avverkningar samt äldre avverkningar för anmälningar gjorda de senaste fem åren.

"Skogsstyrelsens publicering av kartfigurer strider därmed inte mot nu gällande lagstiftning", skriver Förvaltningsrätten i domen.

Rätten anser inte att de uppgifter som kommer till allmänhetens kännedom är integritetskränkande och att webbanvändarnas intresse att få ta del av informationen därmed överväger intresset för skydd av den personliga integriteten, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Södra, som varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen, har en annan uppfattning.

Används av intressegrupper

"Det är uppenbart att Kammarrätten inte satt sig in i den enskilde markägarens situation. I dag används uppgifterna av olika intressegrupper som har som mål att stoppa pågående markanvändning. Vi är inte emot att avverkningsanmälningarna hanteras som offentlig handling utan vänder oss emot det sätt informationen offentliggörs", säger Lena Ek, Södras ordförande, i en kommentar.

"Det är uppenbart att Kammarrätten inte satt sig in i den enskilde markägarens situation, säger Lena Ek.
"Det är uppenbart att Kammarrätten inte satt sig in i den enskilde markägarens situation, säger Lena Ek.

Mer lättillgänglig

Skogsstyrelsen har publicerat kartor över planerade avverkningar digitalt i över tio års tid. Men i början på 2016 ändrades formerna för publiceringen så att informationen blev mer lättillgänglig. Både Skogsstyrelsen och Södra delar uppfattningen att publiceringarna är till nytta för skogsbruket, som bland annat kan kolla att avverkningarna anmälts till Skogsstyrelsen.

"Men när stora mängder data görs tillgängliga kan det också innebära ett hot mot den personliga integriteten och näringsverksamheten. Det är uppenbart så i detta fall", säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

"När stora mängder data görs tillgängliga kan det också innebära ett hot mot den personliga integriteten och näringsverksamheten", säger Göran Örlander.
"När stora mängder data görs tillgängliga kan det också innebära ett hot mot den personliga integriteten och näringsverksamheten", säger Göran Örlander.

Ny lagstiftning

Bägge parter är också medvetna om att godkännandet av publiceringarna kan bli kortvarigt. Den 25 maj träder en ny lagstiftning i kraft, och Skogsstyrelsen utreder nu hur det påverkar publiceringarna.

"Vi tänker fortsätta agera för att publiceringarna ska upphöra", säger David Malmkvist, bolagsjurist på Södra.

LÄS MER: Ny prövning av infekterad fråga

LÄS ÄVEN: Skogsstyrelsen står fast vid publicering

LÄS OCKSÅ: Lantbrukares rättsäkerhet ska öka

PREMIUM: Skogspolitiken har gått i stå