facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen: ”Behövs politiskt förtydligande”

Skogsstyrelsen har fått nog av motsägelsefulla politiska signaler om hanteringen av skogar med höga naturvärden. I en hemställan till regeringen kräver de nu därför förtydliganden på en rad punkter.