facebooktwittermail d

Skärpt artskydd: Skogsstyrelsen behöver två miljarder till

Skärpt tillämpning av artskyddet gör att Skogsstyrelsen behöver 1 miljard kronor extra för ersättning till skogsägare. Dessutom  behövs ytterligare en dryg halv miljard för handläggning av ärendena, enligt myndigheten.