facebooktwittermail

Skogsstyrelsen ändrar felaktig föreskrift

Ett felaktigt krav på samråd får Skogsstyrelsen att ändra sina föreskrifter. I stället ska verksamhetsutövaren bedöma om samråd behövs.

Granskog i Värmland. Arkivbild.
Granskog i Värmland. Arkivbild. FOTO: ULF ARONSSON

Skogsstyrelsen tar bort nuvarande krav på att samråd alltid måste ske för samtliga skogsbruksåtgärder inom ett område med mycket stor betydelse för flora och fauna.

”Nuvarande paragraf 4 i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd handlar om skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna. I bestämmelsen har Skogsstyrelsen föreskrivit att samtliga skogsbruksåtgärder inom ett sådant område alltid ska anmälas för samråd. Men det finns inte stöd i lagstiftningen för Skogsstyrelsen att kräva det. Därför tar vi nu bort kravet och den här paragrafen”, säger Cecilia Hedman, chefsjurist.

"När vi upptäcker sådana här felaktigheter är det viktigt att vi rättar till dem", säger Herman Sundqvist om det slopade kravet på samråd för skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna.
"När vi upptäcker sådana här felaktigheter är det viktigt att vi rättar till dem", säger Herman Sundqvist om det slopade kravet på samråd för skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Enligt miljöbalken gäller generell samrådsplikt för åtgärder som kan komma att ändra naturmiljön väsentligt. Det innebär att det är verksamhetsutövaren som ska bedöma om en åtgärd kan ändra naturmiljön och därför ska anmälas för samråd, och det gäller även för skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna.

”När vi upptäcker sådana här felaktigheter är det viktigt att vi rättar till dem. Det handlar om att vi ska bedriva vårt uppdrag på ett rättssäkert och korrekt sätt”, säger Herman Sundqvist, generaldirektör.

Föreskriftens övriga bestämmelser om obligatorisk samrådsskyldighet vid ett antal skogsbruksåtgärder gäller fortfarande.