facebooktwittermail

Skogssällskapet lämnar Litauen

Skogsköparna vänder Litauen ryggen sedan landet infört en ny skogsvårdslag som begränsar ägandet.

Granskog i Lekeciai utanför Kaunas.
Granskog i Lekeciai utanför Kaunas. FOTO: ANN LINDÉN

Skogssällskapet avvecklar sin förvaltningsverksamhet i Litauen. Främsta skälet är den nya skogsvårdslag som ATL rapporterat om tidigare, och som trädde i kraft 1 januari i år. Lagen begränsar ägandet för både privatpersoner och bolag till 1 500 hektar.