facebooktwittermail d

Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning

14 projekt får dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets senaste forskningsfinansiering.

FOTO: ULF ARONSSON

Skogssällskapet ger varje år cirka 15 miljoner kronor i anslag till forskning om skogshushållning och naturvård, så även i år då 14 projekt får dela på pengarna.

Flera av årets projekt uppmärksammar vattnet i landskapet. Skogforsk ska titta närmare på funktionella kantzoner vid gallring och SLU i Umeå får anslag för ett projekt om biokolsfilter för att förhindra näringsläckage vid dikesrensning.

Kvicksilver

Karin Eklöf vid SLU i Uppsala ska undersöka risken för ökade halter biotillgängligt kvicksilver i vatten vid våtmarksrestaurering i ett nytt projekt.

”Att restaurera våtmarker i skogslandskapet kan bidra med flera ekosystemtjänster, men det finns samtidigt en risk för ökad bildning av biotillgängligt metylkvicksilver. I det här projektet ska vi studera i vilka områden risken är störst respektive minst för ökad bildning av metylkvicksilver i vatten om våtmarker restaureras”, säger Karin Eklöf i ett pressmeddelande.

”Vår forskningsfinansiering ska bidra till att vi brukar skogen på ett mer ansvarsfullt sätt”, kommenterar Karin Fällman Lillqvist.
”Vår forskningsfinansiering ska bidra till att vi brukar skogen på ett mer ansvarsfullt sätt”, kommenterar Karin Fällman Lillqvist. FOTO: SKOGSSÄLLSKAPET

Sammanlagt 1,5 miljoner delas ut till två projekt om björk vid Skogforsk, ett om björkförädling och ett om anläggning av blandbestånd med gran och björk. Dessutom ska både raggbocken och granbarkborren synas under lupp i två projekt vid SLU.

Hålträd

Vid University of Eastern Finland ska hålträd i skogen uppmärksammas i ett forskningsprojekt som får drygt 1,8 miljoner kronor i anslag.

”Att titta på hålträd som en indikator för biologisk mångfald, och hur förekomsten av hål påverkas av olika sätt att sköta skogen, är en spännande infallsvinkel som kan leda till ny kunskap om skogens naturvärden. Det är roligt när forskningsprojekt kommer med oväntade perspektiv, det här är dessutom det första projektet som Skogssällskapet finansierar vid ett finskt lärosäte”, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.