facebooktwittermail

Skogssällskapet certifieras i Lettland

Skogssällskapet har fått sitt skogsbruk i Lettland certifierat enligt FSC.

Samtidigt har Skogssällskapets förvaltningsbolag i Lettland, Skogssällskapet SIA, fått ett så kallat gruppcertifikat som ger företagets förvaltningskunder i Lettland möjlighet att certifiera sig via sällskapets eget FSC-paraply, enligt ett pressmeddelande.

Genom certifiering enligt FSC, Forest Stewardship Council, accepterar markägare och förvaltare långtgående sociala och miljömässiga krav för skogsbruk.

Vid certifieringen undersöks hur skogsbruket bedrivs, både i fält och på pappret. Dessutom genomförs återkommande kontroller hos de certifierade markägarna.

Skogssällskapet förvaltar i dag cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland.ATL.nu