facebooktwittermail

Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen

Om Eskil Erlandsson svenska Matrike ska bli bäst i Europa så ska Skogsriket Sverige bli bäst i världen. Och hur det ska gå till ska presenteras i en handlingsplan till sommaren.

STOCKHOLM ATL
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade på onsdagen sin vision om Skogsriket under på Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Det är något som skogssverige har väntat med spänning på ett tag.
Han berättade att han har suttit och funderat under vintern på hur enormt viktig den svenska skogen är. Både för industri, djurliv och människor.

Handlingsplan


Han vill ta fram en handlingsplan som i dagsläget innehåller tre grenar.

Det är det hållbara skogsbruket, innovation och förädling och upplevelse och rekreation. Han tror att Sverige kan bli bäst i världen på att ta till vara skogens alla värden.

- Jag har önskat mig ett paraply eller snarare en trädkrona som kan omfamna alla delar av skogens värden. Skogsriket ska ta ett helhetsgrepp, som vi lite skämtsamt säger, från tall till pall eller från stubbe till nubbe.

Gynna hållbart brukande


Tankarna med visionen Skogsriket är att gynna det hållbara brukandet av skogen och att behålla det politiska målet med jämställdhet mellan miljömål och produktionsmål.

Regeringen och Landsbygdsdepartementet vill skapa förutsättningar för nya jobb och tillväxt med skogen som bas.
På landsbygden och i vad man kallar småortssverige. Råvarorna från skogen ska förädlas ännu mer och helst ska det ske lokalt.
Eskil Erlandsson vill också stimulera uppfinnande inom grön energi, nya material och att ge ännu mer möjligheter till företag som använder skogen som källa för rekreation och upplevelser.

Handlingsplan till sommaren


Handlingsplanen ska presenteras till sommaren och Skogslandet Sverige väntas pågå minst under mandatperioden. Den femte maj har Landsbygdsdepartementet samlat till en sluten hearing för att samla in fler åsikter om vad handlingsplanen ska innehålla.
Eskil Erlandsson vill ännu inte svara på om Skogsriket ska få extra pengar i jämförelse med syskonprojektet Matlandet Sverige, som i år har fått omkring 270 miljoner kronor.

- Den närmaste tiden ska jag samla på mig ytterligare goda idéer för att till sommaren få ned det i en handlingsplan. Och det är då det verkliga arbetet börjar. Härje Rolfsson