facebooktwittermail d

Många nya regeringsuppdrag om skogen

Skogspropositionen ger en strid ström av uppdrag till myndigheterna. De gäller bland annat digitala kunskapsunderlag över skogen och utveckling av alternativa brukningsmetoder.