facebooktwittermail d

Skogspriserna på väg upp i norr

Priserna på skogsmark har gått upp i södra och mellersta Sverige. LRF Konsult pekar ut köplägen i norr där priserna gått ner.

Med tre miljoner kronor i handen får en köpare i södra Sverige i genomsnitt 37 hektar med ett virkesförråd på 5500 skogskubikmeter. I mellersta Sverige räcker pengarna till 59 hektar med 7300 skogskubikmeter och i norra Sverige till 149 hektar med 12300 skogskubikmeter.

Prisskillnaden mellan norr och söder har aldrig varit så stor som nu, enligt LRF Konsults statistik över skogspriser för första halvåret 2015.

- Det är inte konstigt att det är en skillnad, men jag tycker inte att det är motiverat att den ska vara så stor, säger Markus Helin som är chefsmäklare på LRF Konsult.

Ökade med åtta procent

Köparna i södra Sverige har betalat i genomsnitt 549 kronor per skogskubikmeter under första halvåret i år, vilket är en ökning med drygt två procent jämfört med genomsnittspriserna 2014. I mellersta Sverige ökade priserna med åtta procent till i genomsnitt 409 kronor per skogskubikmeter.

I norra Sverige har de däremot sjunkit med två procent. En lägre bonitet, längre avstånd till industri och lägre virkespriser gör att köparna inte varit beredda att betala mer än i genomsnitt 243 kronor per skogskubikmeter.

Välskötta fastigheter

Det finns dock välskötta fastigheter runt kuststäderna där boniteten är förhållandevis hög och ligger över tre och där det finns sågverk och andra industrier på några mils avstånd. Det är definitivt köpläge i inlandet på många fastigheter då man får mycket areal och skog för pengarna. Sen gynnar ett lågt ränteläge köparna.

- Vi har också annan kvalitet på skogen här uppe. Den är mer senväxande, säger Tomas Lundmark på LRF Konsult i Skellefteå och Luleå.

Trenden med att skogsägare gör tillköp och utökar sitt skogsinnehav fortsätter. Låga räntor bidrar också till intresset för skogsfastigheter och LRF Konsult ser att fler söker större fastigheter.

Uppgång i Norrland

De flesta fastigheter som säljs i norra Sverige kommer ut på marknaden under andra halvåret.

- För helåret 2015 tror jag att det blir en uppgång även i Norrland, säger han.