facebooktwittermail d

Skogsfrågorna i malpåse

Med sju månader kvar till valet har flera skogspolitiska frågor gått i stå. Regeringen kan inte ge något besked om Skogsvårdslagen, Nationella skogsprogrammet, nyckelbiotoperna, Artskyddsförordningen eller skogskontot.