facebooktwittermail d

Skogspolitiken prövar om riksdagen eller statsbyråkratin styr

Det kan inte vara upp till tjänstemän och lobbygrupper att bestämma över den svenska skogen, skriver Sverker Liden. 

Dimma i barrskog, Kilsbergen Närke
Det pågår en dragkamp om skogspolitiken, menar Sverker Liden. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Enligt Glasgowavtalets definition skyddar Sverige 100 procent av skogsmarken genom Skogsvårdslagen. Skogsmarksarealen, tillväxten, avverkningarna och virkesförrådet ökar. Svensk skogsvård är bland de bästa i världen.

Enligt en utredning av LRF skyddas mer än 50 procent av marken om man räknar som många av EUs medlemsländer. Enligt en utredningsgrupp från olika myndigheter skyddas cirka 30 procent om man beaktar skydd genom lag och frivilliga direkta avsättningar, men enligt en bokstavstolkning av Naturvårdsverket skyddas knappt 15 procent.

Varför har då svensk skogsvård så dåligt rykte i EU? Jo, det beror enligt mig på att den baktalats systematiskt av svenska myndigheter och organisationer som Naturskyddsföreningen och WWF.

Genom att miljöministern och Miljöpartiet med flera vänsterpartier anslöt sig till den berättelsen lär nu EU ha en allmän bild av att svenskt skogsbruk är jämförbart med Brasiliens.

Det märks även en oroväckande ny utveckling, som vi såg under förra året, där Sveriges regering inte uppträdde enat i internationella frågor. Dessutom verkar svenska myndigheter ta allt fler egna initiativ.

I Skogsutredningen lanserade statsbyråkratin och dess lobbygrupper ett förslag om att 500 000 hektar skogsmark skulle socialiseras trots att det inte ingick i utredningsuppdraget. Därefter slöt Naturvårdsverket och skogsbolagen en avsiktsförklaring om att staten skulle förvärva bolagens fjällskogar för miljardbelopp – detta innan regering och riksdag ens hade behandlat frågan.

Jag frågar mig därför om det är regering och riksdag som styr Sverige eller är det ansvarsbefriade statsbyråkrater som det inte heller går att utkräva politiskt ansvar från?

Nu måste riksdagen agera i skogspolitiken. Skogspolitiken blir en första prövning av om det är riksdagen eller statsbyråkratin som bestämmer.

Sverker Liden

jägmästare och skogsägare