facebooktwittermail d

Skogsmaskinförsäljningen slår rekord

John Deere säljer allt mer i Sverige. Samtidigt har bolaget alla tentakler ute för att parera en eventuell nedgång i ekonomin.

Försäljningen av skogsmaskiner slår rekord.
Försäljningen av skogsmaskiner slår rekord. FOTO: FREDRIK LOBERG

Med två månader kvar till nyår konstaterar John Deere Forestry att företaget kommer att slå både försäljnings- och produktionsrekord under året.

Trenden går just nu mot mindre skotare, där bland annat efterfrågan på 1510G har gått om jätteskotaren 1910G i Sverige. Men även minstingen 1010G har fått allt fler beställningar. I dag beställs dessutom nästan alla maskiner med kranspetsstyrning (IBC) som numera finns som tillval på alla modeller förutom till skördaren 1070G. Denna väntas dock uppgraderas med funktionen under nästa år.

När fabriken i Finland slår produktionsrekord innebär det också att Sverige kan räkna med en betydligt större tilldelning av maskiner under 2020 jämfört med 2019. Redan nu är stora delar av tilldelningen för nästa år intecknad, vilket innebär att den som lägger en beställning i dag kan få vänta nästan ett år på vissa skotarmodeller. För skördarna kan väntetiderna dock vara något kortare.

I dag beställer nästan alla kranspetsstyrnig på sina skotare och skördare.

Hur märker ni av oron för att konjunkturen eventuellt är på väg ner i samhället?

– Vi går som alla andra och har tentaklerna ute och känner efter, men vi har än så länge inte märkt någonting. Vi räknar med att det kanske avtar en del under nästa år. Men det är svårbedömt också eftersom Sverige på grund av kronan och bra kompetens inom det skogliga troligtvis står sig bättre än andra länder. I nuläget märker vi ingen avmattning. Och vi har redan nu sålt nästan hela årsproduktionen för 2020, och definitivt när det gäller skotarna i alla fall, säger Dieter Reinisch, informationsansvarig på John Deere.

Efter toppåren 2005-2008 dök försäljningen kraftigt, och under finanskrisen tappade bolaget 25 procent av försäljningen, minns Dieter Reinisch. Men vad det betyder framöver är svårt att utröna. Marknaden för skogsmaskiner följer inte alltid samhällstrenderna i övrigt.

– Vi har haft många konstiga situationer i skogsmaskinförsäljningen, där det inte alltid har varit jobben och konjunkturen i sig som har styrt försäljningen. Det har ibland berott på att skogsbolagen är försiktiga med kontrakt vilket har satt entreprenörerna i en osäker sits, och då väntar man med investeringar.

Stormar kan av naturliga skäl också kasta om det mesta, och här är inte minst Gudrun ett typexempel som lockade många nya lycksökare till branschen.

– Konjunkturen var normal, och helt plötsligt dök alla upp och ville ha skogsmaskiner, berättar Dieter Reinisch.