facebooktwittermail d

Skogslagren minskar

De svenska skogslagren minskade med sex procent per den sista juni i år jämfört med samma tid i fjol.

De svenska skogslagren minskade med sex procent.
De svenska skogslagren minskade med sex procent. FOTO: MOSTPHOTOS

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas enligt uppgifter från Skogsstyrelsen ha uppgått till 8,3 miljoner kubikmeter barkat virke den 30 juni i år.

Lagren av barrsågtimmer minskade under perioden med 10 procent jämfört med året innan och uppgick till 2,7 kubikmeter under bark. Lagren minskade i alla områden utom virkesbalansområde 2. Mest fanns lagrat virkesbalansområde 1, det vill säga Sveriges norra delar. Där var lagervolymen 1,1 miljoner.

Massavedlagren uppgick till 4,8 miljoner kubik under bark. Det fördelades med 3,0 miljoner tall- och barrmassaved, gran 0,7 miljoner och lövvedmassa 1 miljon. Lagren av lövmassaved ökade med 18 procent jämfört med samma tidpunkt förra året.

Massaflislagren uppgick till 0,9 miljoner kubikmeter.