facebooktwittermail

Skogsjättar krävs på miljoner

För ett drygt år sedan dömdes de finländska skogsjättarna Stora Enso och Metsäliitto till totalt 51 miljoner i böter för en inköpskartell. Nu kräver skogsägarna ersättning för utebliven inkomst.

- Totalt har omkring 400 000 skogsägare sålt virke till storföretagen under kartelltiden. Jag räknar med att kanske 4 000 av dem nu är redo att gå till rätten, säger Reijo Lahtonen till Hufvudstadsbladet.

Han är försäljare av skogsmaskiner och försöker nu samla så många virkesförsäljare som möjligt för att göra gemensam sak mot skogsjättarna.

Betydande skada


De privata skogsägarna och Forststyrelsen anser sig ha lidit betydande ekonomisk skada av den inköpskartell för virke som UPM Kymmene, Stora Enso och Metsäliitto bildade åren 1997-2004, skriver tidningen.

Forststyrelsen, som till viss del motsvarar den svenska Skogsstyrelsen, aviserade för en månad sedan krav på kartellersättningar och hoppas nu på förhandlingar med de före detta kartellbolagen.

- Vi har inte räknat ut exakt hur stort inkomstbortfallet blivit på grund av kartellen, men det rör sig om betydande summor, säger generaldirektör Jyrki Kangas till Hufvudstadsbladet.

Undgick böter


Forststyrelsen sålde åren 1997-2004 mellan 35 och 40 miljoner kubikmeter virke till bolagen. Sammanlagt 400?000 skogsägare sålde under samma period 320 miljoner kubikmeter virke.

Enligt den finländska skogsforskningscentralen Metlas uträkning handlar det om totalt över en miljard euro i uteblivna inkomster.

Skandalen briserade 2004. UPM Kymmene undgick böter efter att ha underrättat Konkurrensverket om kartellen. Stora Enso dömdes däremot att betala 30 miljoner euro och Metsäliitto 21 miljoner. ATL.nu