facebooktwittermail d

Vi behöver fler maskinförare – inte färre

Det finns inget hot mot svenska avverkningsentreprenörer. Tvärtom – vi behöver fler förare i skogen, skriver Jonas Mårtensson, SCA Skog, i en replik. 

Det finns ständigt ett behov av fler maskinförare i skogen, menar Jonas Mårtensson, SCA Skog. FOTO: ROGER TILLBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Kolbjörn Kindströmer oroar sig i en insändare i ATL över att svenska avverkningsentreprenörer skulle ersättas av utländska. Jag kan lugna honom med att så ingalunda är fallet.

SCA har ungefär 170 avverkningsentreprenörer. Vi har en mycket liten omsättning bland dessa, men varje år är det några som slutar, kanske för att gå till en annan uppdragsgivare, och några uppdrag avslutas av olika skäl. Det gör att vi behöver nyrekrytera ett antal avverkningslag.

Därtill ökar vi avverkningarna och behöver mer resurser. Våra egna skogar växer allt bättre och de uthålliga avverkningsmöjligheterna ökar med över en miljon kubikmeter om året. Vi investerar årligen miljardbelopp i våra industrier i norra Sverige och behöver också köpa mer virke från privata skogsägare.

Vi behöver fler avverkningslag och avverkningsentreprenörer. Vi utbildar maskinförare i egen regi och vi bidrar till att nya avverkningslag bildas. Det kan vara befintliga avverkningsentreprenörer som drar igång ett lag till eller markberedningsentreprenörer som även satsar på avverkning. Under 2021 har vi bidragit till att ett tiotal nya lag kommit igång.

Av dessa 170 avverkningslag är det ett fåtal med anknytning till andra länder. Vi har lag från Norge som arbetar i Västjämtland och lag från Finland som arbetar i Tornedalen. Några lag från Estland och Lettland, där vi äger och brukar skog, arbetar också i Sverige och några av våra lag har rekryterat förare från andra länder, utbildade i Sverige.

Oavsett ursprung så är det samma villkor och krav som gäller för alla avverkningslag – f-skattsedel, certifiering, ett aktivt säkerhetsarbete, utbildad personal, naturhänsyn, virkesvård.

Vi behöver mer avverkningsresurser och vi ser med glädje att antalet sökande till våra naturbruksgymnasier ökar. Utbildning till skogsmaskinförare är ett av de säkraste sätten att bli efterfrågad på arbetsmarknaden. Särskilt glädjande är det att antalet flickor på naturbruksgymnasierna ökar. De är välkomna till och behövs i skogen.

De allra flesta av de avverkningsentreprenörer som arbetar för SCA har gjort det i många år, ibland i flera generationer. Och de är viktiga och drivande företagare som ger ett stort bidrag till en levande skogsbygd i norra Sverige.

Jonas Mårtensson

Vd SCA Skog