facebooktwittermail d

Skogsindustrin varnar för stängning av Ringhals

Skogindustrin är starkt oroad över hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i södra Sverige om kärnkraftverket i Ringhals läggs ned.

Vattenfall meddelade på fredagen att drift av reaktorerna Ringhals 1 och 2 som längst är möjlig till 2020. Styrelsens beslut att stoppa framtida investeringsprojekt för reaktor 1 och 2, samt även blåsa av pågående investeringsprojekt som var tänkta att realiseras från 2017 och framåt, ger besparingar på mellan 480 och 490 miljoner kronor.

Svensk basindustri är starkt oroade hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i de södra delarna av landet.

"Vattenfalls besked är djupt oroande. Koldioxidfri elproduktion läggs ned och risken för effektbrist för svensk industri ökar", säger SKGS energidirektör Anna Holmberg i ett pressmeddelande.

SKGS, som Skogsindustrierna är medlem i, pekar på att myndigheten Svenska Kraftnät, som har ansvaret för att upprätthålla balansen i den svenska elförsörjningen, tidigare har skrivit till regeringen att en stängning av reaktorerna R1, R2 i Ringhals, O1 och O2 i Oskarshamn "markant skulle öka risken för effektbrist i södra Sverige (elområde 3 och 4)".

"Svensk Industri är beroende av konkurrenskraftig och stabil elförsörjning. Vi är mycket bekymrade över hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i de södra delarna av landet. Vi vill att regeringen omgående justerar ned effektskatten till en nivå, som möjliggör fortsatt drift av väl fungerande kärnkraftsreaktorer. Dagens besked ökar också ytterligare pressen på Energikommissionen att skapa villkor som möjliggör investeringar i nya kraftverk. Stäng i nuläget inga dörrar för något kraftslag", säger Anna Holmberg.

 

LÄS MER: Fördubblat elpris att vänta i höst