facebooktwittermail d

”Skogsindustrin saknar en stark motpart på virkesmarknaden”

När skogsägareföreningarna blev köpare av virke försvann skogsindustrins motpart och motvikt på virkesmarknaden. Det skriver jägmästaren Sverker Liden i en slutreplik.

Timmer
”Jag menar att föreningarnas representanter, kanske utan att vara medvetna om det, inte tar upp för de enskilda skogsägarna viktiga frågor”, skriver Sverker Liden. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Slutreplik.

Svar på replik av Per-Olof Uhrus ”Ingen storindustri med aktieägare på LRF:s riksförbundsstämma”

Det är riktigt att jag aldrig varit på en LRF-stämma. Sannolikheten för att jag kommer att vara det är också väldigt liten.

Det har att göra med vad som händer innan stämman, hur representanterna nomineras. De gör medlemsskap i LRF rätt meningslöst om man som i mitt fall inte är medlem i Södra eller någon annan liknande förening. Därför är en LRF-stämma , för de enskilda skogsägarna, en rätt  meningslös tillställning.

Jag menar att föreningarnas representanter, kanske utan att vara medvetna om det, inte tar upp för de enskilda skogsägarna viktiga frågor som virkesmätningen, certifieringsregler, köpbojkotter, industristruktur, inköpsmonopol, prisutveckling med mera på LRF-stämman.

De frågorna avgörs med industriägandet som utgångspunkt av skogsägareföreningarnas styrelser. De avgörs med skogsindustrins, köparnas, utgångspunkter.

När skogsägareföreningarna blev köpare av virke försvann skogsindustrins motpart och motvikt på virkesmarknaden. Den måste komma tillbaka om vi skall kunna förbättra villkoren för säljarna.

Den enda motion som kom upp om skogen häromåret handlade om att motionären och stämman tyckte att LRF skulle aktiveras och höras mer i debatten om skogen. Det är idag omöjligt eftersom LRFs styrelse säger att den inte har någon åsikt i för medlemmarna viktiga frågor.

Varför skall någon skogsägare gå med i LRF om LRF vägrar att ha någon åsikt? LRF har 100000 medlemmar som är skogsproducenter, säljare, men vägrar att företräda dem.

Man kan jämföra med LO som har fackförbund som medlemmar. Men fackförbunden är inte industriägare utan enbart arbetstagarorganisationer. Då uppstår ingen konflikt mellan olika intressen. Vad skulle hända om LO skulle säga att man inte har någon åsikt om arbetstagarnas anställningsvillkor?

Jag anser att samtliga representanter till stämman skall nomineras av regionorganisationen och att LRF,  i enlighet med stämmans beslut, skall företräda de enskilda skogsägarnas, säljarnas, intressen inte skogsägareföreningarnas, köparnas.

Sverker Liden
Jägmästare

Mer i samma debatt:

Sverker Liden: ”Skogsägarna ska inte representeras av virkesköparna”

Replik, Paul Christensson, LRF: ”Tillsammans gör vi skillnad för skogsägarna”

Replik, Sverker Liden: ”Bryt skogsindustrins inflytande över LRF”

Replik, Per-Olof Uhrus: ”Ingen storindustri med aktieägare på LRF:s riksförbundsstämma”