facebooktwittermail d

Skogsindustrin kan göra Sverige världsledande

Sverige har en framgångsrik tradition av industri och innovation. Med klimatkris runt hörnet har världens behov av svensk hållbar industri aldrig varit större. För att det ska förverkligas måste politikerna satsa på en kraftfull klimatpolitik, skriver Hanna Lidström, Grön ungdom.

Skogen som råvara kommer att vara nästa stora förutsättning för världsomstörtande innovationer. På många ställen i världen tas det just nu fram textilier, kemikalier till läkemedel och kosmetika, plast, byggmaterial, foder och bränsle. Allt från skogen. Det är fantastiskt. 

Mycket tyder på att Sverige kan bli den avgörande hubben för skogsinnovation. Vi har naturligtvis mycket skog men också en lång industritradition. Det skulle vara bra för Sverige, det skulle skapa nya jobb och ge Sverige ett namn på kartan.

Men det viktigaste är att det skulle vara bra för världen som desperat behöver de lösningar svensk skog kan leverera för att undvika fasansfulla konsekvenser av klimatförändringarna. 

Skogsindustri är en bransch på frammarsch. Men det finns ett stort hinder: business as usual. Om vi fortsätter att på olika sätt subventionera, låta bli att beskatta eller rent av tillåta vissa användningsområden av olja kommer skogen ha svårt att konkurrera.

Om det är fortsatt lika skamligt billigt att köpa miljövidriga bränslen eller plaster finns det få incitament att utveckla hållbara alternativ. Politiker som är för fega för att våga göra kraftfull klimatpolitik till verklighet är ett hot mot jorden och mot en framväxande skogsindustri. 

Klimatet är en enorm utmaning. Det är häftigt att många vill vara med och göra små bidrag i vardagen. Men för att verkligen lösa det behövs också de storskaliga lösningarna. Här är skogen en nyckel. 

Skogen är fantastisk och kan nyttjas på många sätt. Utöver den råvara den kan bidra med är den också viktig för såväl koldioxidlagring, biologisk mångfald, rekreation och rennäring.

I dag planteras mer skog än det skördas, men det är inte säkert att så alltid kommer att vara fallet. I takt med att uttaget av skogsråvara ökar måste vi samtidigt stärka miljöskyddet, och skydda mer naturskog. Ett stort uttag av skog måste fortfarande vara hållbart. 

Sverige har möjligheten att leda världen in i framtiden. Vi ska göra världen grön.