facebooktwittermail

Skogsindustrijätte vände röda siffror till svarta

Den finländska skogsindustrijätten Metsäliitto gjorde ett starkt resultat 2010. Vinsten för årets sista tre månader blev 82 miljoner euro, vilket är fyra gånger mer än det sista kvartalet föregående år.

Koncernen omsatte 5 377 miljoner euro år 2010, att jämföra med 4 837 miljoner 2009. Rörelseresultatet före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 547 miljoner euro (-75).

Ökad efterfrågan på skogsindustriprodukter och stigande massapriser bidrog till att röda siffror blev svarta. Enligt koncernchefen Kari Jordan säger att förutsättningarna inför framtiden är goda.

- Genom att utnyttja de förbättrade marknadsförutsättningarna i kombination med vårt interna utvecklings- och åtgärdsprogram gjorde vi ett gott resultat, konstaterar han i ett pressmeddelande. ATL.nu