facebooktwittermail d

”Därför förespråkar vi röjning”

Skogsägare behöver röja mer och de kommer att behöva göra mer av jobbet själva. Kanske kan röjningsbidrag till privatskogsägare bli en effektiv morot, skriver Skogsforums Torbjörn Johnsen i ett svar till Mats Åhlund.

Torbjörn Johnsen, Skogsforum.
Torbjörn Johnsen, Skogsforum. FOTO: ULF ARONSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Svar direkt till Mats Åhlund:

Vi som driver skogsforum.se lyfte i vår trendspaning för 2019 upp röjning som en av årets viktigaste skogsfrågor. I Sverige är vi duktiga på att anlägga ny skog och trots hårt betestryck lyckas vi bra med etableringen. Det vi inte är lika bra på är att röja ungskogen till ett lämpligt stamantal. Till skillnad mot gallring, som inte ger någon garanti för ökat värde i skogsproduktionen, så finns det starkt vetenskapligt stöd för att skogens värde ökar när den röjs.

Läs Mats Åhlunds debattartikel: ”Nej till röjningsbidrag”

I dag hinner vi inte med att röja det vi borde per år och ”röjberget” växer. Samtidigt blir det svårare att få tag i arbetskraft som kan röja åt oss och vi har heller inte lyckats utveckla mekaniserad röjning de senaste decennierna.

Vi på Skogsforum tror att skogsägare behöver röja mer och att de kommer att behöva göra mer av jobbet själva. I det här läget kan ett röjningsbidrag till privatskogsägare kanske bli en effektiv morot? Det fungerar uppenbarligen i Finland. Där kan skogsägaren få 230 Euro/hektar (cirka 2 350 kronor) för skogsvårdsinsatser inklusive röjning (metsakeskus.fi). Tar man ut klenvirke kan man få ytterligare 200 Euro/hektar (cirka 2 040 kronor). Att resa genom Finland och se deras välröjda skogar är en fröjd, så visst fungerar det!

Självklart ska ett eventuellt röjningsbidrag ges till alla skogsägare som röjer i tid och inte bara till de som varit ”försumliga”. Lika självklart ska ett röjningsbidrag inte betalas med hjälp av nya skattepålagor på samma skogsägare utan finansieras inom statsbudgeten. Vi är medvetna om att bidrag inte alltid är den bästa lösningen för att uppnå avsedd effekt men det finns ju också andra vägar att gå. Till exempel med avdrag istället för bidrag.

De senaste åren har statens och myndigheternas engagemang för de privata skogsägarna mestadels handlat om inskränkningar, avsättningar, artskydd, miljömål och nyckelbiotoper. Att Skogsstyrelsen nu bjudit in skogssektorn till ett arbete med fokus på ökad skogsproduktion känns därför positivt. Ytterligare ett steg i positiv riktning skulle vara att med statsmedel uppmärksamma värdet av skogsproduktionen via ett röjningsbidrag (eller röjningsavdrag) riktat till privata skogsägare. Det skulle vara ett starkt symboliskt steg i en helt ny riktning.

Torbjörn Johnsen, skogsforum.se