facebooktwittermail d

Skogsforskning i 100-års gåva till Finland

Den 6 december i år firar Finland 100 år som självständig stat. Med anledning av det skänker Sverige tolv forskartjänster i ett skogsprojekt till landet.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Skogsforskningsprojektet är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer där Sveriges regering finansierar hälften. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster i det svensk-finska forskningsprojektet.

Tillsammans med ett konstverk av konstnären Anna Uddenberg kommer de bägge gåvorna att överlämnas av H.M. Konungen i samband med att de nordiska ländernas statschefer är inbjudna för att fira 100-års jubileet i Helsingfors den 1 juni.