facebooktwittermail

Skogsförsäljning i Bergslagen trycker upp pristaket

Med ett utropspris på 750 kronor per kubikmeter kan 800 hektar skog som nu är till salu i Bergslagen komma att sätta en ny rekordnivå för regionen.

80 procent av den talldominerade skogen är under sextio år, och tillväxten beräknas till 5 000 kubikmeter per år.
80 procent av den talldominerade skogen är under sextio år, och tillväxten beräknas till 5 000 kubikmeter per år. FOTO: KARL DANIELSSON EGENDOMAR

Det rör sig om tre separata fastigheter i Avesta, Nora och Karlskoga som nyligen las ut till försäljning av samma säljare. Tillsammans rör det sig om 823 hektar, varav 760 hektar produktiv skogsmark och med ett totalt förråd på 125 000 skogskubikmeter.