facebooktwittermail d

Skogsförrådet ökar allt långsammare

Tillväxten i svenska skogar bromsar in. Ökad avverkning samt väder- och klimatfaktorer som stormar, torka och insektsangrepp är några av orsakerna.