facebooktwittermail d

Skogsfond Baltikum vill växa

Genom en nyemission vill Skogsfond Baltikum fördubbla sitt skogsinnehav i Baltikum.