facebooktwittermail d

Skogsfond Baltikum växer enligt plan

Skogsfond Baltikum är nu uppe i ett innehav på drygt 6 000 hektar, vilket innebär att de ”levererar enligt affärsplanen”. Det skriver Aktiespararna i en analys.

I en analys konstaterar Aktiespararna att priset på skog i Lettland är en femtedel jämfört med Götaland, trots att tillväxten är densamma. Dessutom är lönsamhetskvoten vid avverkning det dubbla jämfört med svensk skog. (Arkivbild)
I en analys konstaterar Aktiespararna att priset på skog i Lettland är en femtedel jämfört med Götaland, trots att tillväxten är densamma. Dessutom är lönsamhetskvoten vid avverkning det dubbla jämfört med svensk skog. (Arkivbild) FOTO: MOSTPHOTOS

ATL har tidigare skrivit om Skogsfond Baltikum, som ska köpa mindre skogsfastigheter i Baltikum och utveckla innehaven för att sedan sälja en konsoliderad skogsportfölj.

Nu har Aktiespararna gjort en analys av fonden och konstaterar att den ”fortsätter leverera enligt investeringsplanen”. Hittills har fonden köpt 6 070 hektar skog med ett virkesförråd på 545 000 kubikmeter, motsvarande cirka 90 kubikmeter per hektar. Investeringen uppgår till 13 miljoner euro, vilket innebär cirka 2 153 euro per hektar eller 24 euro per kubikmeter. Med valutakurser från början av september innebär det cirka 22 000 kronor per hektar eller 250 kronor per kubikmeter.

Dubbla rotnettot

I sin analys konstaterar Aktiespararna att priset på skog i Lettland är en femtedel av priset i Götaland, trots att tillväxten är densamma. Dessutom är lönsamhetskvoten vid avverkning det dubbla jämfört med svensk skog.

Skogsfond Baltikum startade sin verksamhet i fjol, avyttring av skogen är tänkt till 2026 och målsättningen är en värdeutveckling på 7 till 9 procent per år. Under det senaste halvåret har fonden tagit in 47,2 miljoner kronor genom två emissioner, och sammanlagt har 152,2 miljoner kronor investerats i fonden.

Men Skogsfond Baltikum är inte de enda som siktar på att köpa baltisk skog. Skogsfonden Silvestica har 5 miljarder kronor i kassan och planerar att köpa 100 000 till 150 000 hektar skog runt Östersjön inom tre till fem år. SCA, som redan äger 30 000 hektar skog i Baltikum, siktar på att öka det till 100 000 hektar till 2025.