facebooktwittermail d

Många fördelar låta solen driva skogsfirman

Reinhard och Ulrike i Tenhult röjer och gallrar med enbart elverktyg som de laddar från egna solpaneler. Förutom miljövinsten får de minskat underhållsbehov, behagligare arbetsmiljö och klart lägre driftskostnader än med bensinsågar.