facebooktwittermail d

”Det viktigaste med röjningen är att den blir gjord”

För den som äger skog som utbo kan det vara mycket som ska hinnas med på kort tid under sommarveckorna. ATLs skogsexpert ger råd om vad som är viktigast att prioritera.

Bild på skogsexperten Carl Johan Moberg.

Jag ska tillbringa min semester på min skogsfastighet. Då jag är utbo vill jag försöka vara så aktiv i skogen som möjligt, men det känns som det är mycket att ha koll på. Var bör jag rimligtvis börja?

Skogsägare i Närke

Hej och tack för din fråga!

Vi är många som verkligen ser fram emot att få tillbringa vår lediga tid på vår skogsfastighet, oavsett om vi är påbo eller utbo. Du är dock inte ensam i dina funderingar. En första åtgärd du kan göra redan nu är att logga in på ”Mina sidor” på Skogsstyrelsens hemsida. Där får du på ett enkelt sätt fram en överblick över fastigheten och i deras karttjänst finns mycket intressant information att titta på. Hur ser röjningsbehovet ut? Riskområden för granbarkborre? Finns det behov för gallring?

Du kan även få fram tidigare avverkningsanmälningar. Du kan exempelvis börja med att besöka de områden som kan ha risk för granbarkborre, om du inte redan besökt dessa. Är skogen angripen bör du agera, och som vanligt göra upp affären med ett skogsbolag innan du eller någon annan börjar avverka.

Med hjälp av de senaste avverkningsanmälningarna får du en bra överblick över vilka områden som är aktuella att besöka för att se hur föryngringen av den nya skogen fortskrider. Just i år har det i vissa delar av landet varit torrt, vilket kan ha skapat ett behov av en kommande stödplantering. I avdelningar som blivit planterade för något år sedan finns det oftast ett behov av att rensa gräs och ormbunkar. Detta för att plantorna ska få fri lejd och snabbt växa till sig.

Röjning är något som en del markägare planerar att utföra själva, vilket är ett bra sätt att lära känna sin skog, minska sina utgifter och få välbehövlig motion. Det viktigaste med röjningen är dock att den blir utförd. Gör man det själv finns det alltid en risk att inte hinna med. Ett alternativ kan då vara att utföra en röjningsinventering och -planering som blir ett beställningsunderlag till en skogsentreprenör.

Är det aktuellt att slutavverka eller gallra under året tycker jag att du med hjälp av din skogsbruksplan ska besöka dessa avdelningar, kontrollmäta volymen, undersöka trädslagsfördelningen och utifrån resultaten avgöra hur behovet av åtgärder ser ut. Snitsla gärna in området och förbered så mycket som möjligt. Detta för att underlätta för skogsbolaget och för dig själv, vilket är något som verkligen uppskattas av köparna.

Har du inte tid eller kunskap finns det företag som hjälper till med fältplanering och kan skapa ett bra anbudsunderlag.

Som avslutning tycker jag att det alltid är viktigt att involvera flera generationer i brukandet av skogen och prata om framtiden. Vad vill vi med fastigheten? Hur kan vi planera ett generationsskifte och dela glädjen i att äga skogen? Passa även på att träffa grannar: kanske kan det var aktuellt att upphandla tjänster och virkesaffärer tillsammans? Eller är det dags att underhålla den gemensamma vägen?

Jag hoppas att dessa svar kan hjälpa dig i ditt ägande. Se även till att njuta av att äga skog, tillbringa tid i den och prata om den.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu