facebooktwittermail

MKP Sverige växer

Smålandsbaserade skogsentreprenörsföretaget MKP Sverige växer. Bolaget tar nu över Reko Gallringsentreprenad AB:s slutavverkningsgrupper.

Finlandsägda MKP Sverige köper nu Reko Gallringsentreprenad AB:s tre slutavverkningsgrupper. Efter affären ökar koncernens totala avverkningsvolym till cirka 3 miljoner kubikmeter och omsättningen till cirka 300 miljoner kronor. Av dessa kommer drygt 75 miljoner från den svenska verksamheten.