facebooktwittermail

”Vi måste tänka på det moraliska också”

Följs alla avtal går det inte att säga så mycket om att en entreprenör anlitar snabbutbildade utländska förare. Samtidigt går det inte enbart att tänka på den kortsiktiga lönsamheten, anser Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.

Kolbjörn Kindströmer
Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer menar att det även finns vissa moraliska aspekter på att anlita utländska förare. – Vem ska ta ansvar för att det går att överleva på landsbygden. FOTO: MASKINENTREPRENÖRERNA

Nyheten att Stora Enso och SCA planerar att anlita snabbutbildade utländska skogsmaskinförare, som ATL tidigare berättat om, kom som en överraskning för Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.