facebooktwittermail d

”Vi måste tänka på det moraliska också”

Följs alla avtal går det inte att säga så mycket om att en entreprenör anlitar snabbutbildade utländska förare. Samtidigt går det inte enbart att tänka på den kortsiktiga lönsamheten, anser Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.