facebooktwittermail d

Skogsentreprenörerna organiserar om

Medlemsantalet krymper på grund av den dåliga lönsamheten i branschen. Därför måste nu Skogsentreprenörerna se över sin organisation.