facebooktwittermail d

Jordbrukstraktorn fixar gallringen

Vislanda

Tony Andersson sålde mjölkkorna och köpte en skogsvagn till sin traktor. I snart två decennier har hans verksamhet haft jordbrukstraktorn i centrum för skogsarbetet.